24آگوست/19
خانه حاج آقا علی از تخریب تا بازسازی؛

اهمیت میراث فرهنگی

بیایید بحث امروز یعنی جایگاه میراث فرهنگی در توسعه کشور را با یک مثال ساده آغاز کنیم. فرض می‌کنیم شما در بزرگراهی پرتردد در حال رانندگی هستید. در این بزرگراه بجز شیوه

ادامه مطلب...